Pakiet Płace Standard

Sprawdź, z których rozwiązań korzystać będzie Twoja firma, wybierając pakiet usług Płace Standard

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników
  zgodnie z zawartymi umowami, zasadami regulaminu wynagradzania; wyliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rozliczanie umów cywilno‐prawnych
  umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie.
 • Deklaracje rozliczeniowe i zgłoszenia do ZUS
 • Rozliczenie podatkowe z Urzędem Skarbowym
 • Deklaracje PFRON
  obsługa systemu e-PFRON2, składanie deklaracji i informacji.
 • Rozliczanie ZFŚS
  dokumentacja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Raportowanie zestawienia i raporty dla potrzeb rachunkowości i zarządu według wzoru uzgodnionego z Klientem (w tym raporty jako pliki transmisyjne dostosowane do odbioru przez system informatyczny Klienta).
 • Obsługa zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników, informacje o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia, zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA).
System informatyczny ERP eNova – Platformy informatyczne administrowane i aktualizowane przez specjalistów payroll.pl

Oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej– system ERP eNova, wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników; spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Pakiet Płace Plus

Pakiet zawiera pełną funkcjonalność Płace Standard oraz wybrane przez Klienta elementy Płace Plus.

 • Dokumentacja emerytalno-rentowa dla ZUS wnioski do celów emerytalno‐rentowych — druki ZUS Rp‐7, pomoc przy wypełnianiu druków Kp‐1 oraz ZUS Rp‐6; opracowanie raportów niestandardowych, nieperiodycznych.
 • Realizacja przelewów realizacja wynagrodzeń, zobowiązań wobec US i ZUS
 • Raportowanie niestandardowe opracowanie nieperiodycznych raportów dedykowanych danej firmie.
 • Korekty dokumentacji ZUS
  opracowanie korekt deklaracji ZUS z lat ubiegłych, z okresu poprzedzającego współpracę.
 • Kontrole — obsługa
  asystowanie i współpraca z Klientem przy inspekcjach oraz kontrolach z ZUS i PIP.
 • Audyt płac przygotowanie audytu w zakresie płac prowadzonych dotychczas w strukturze wewnętrznej Klienta.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
Zdalny dostęp do programu kadrowo‐płacowego ERP eNova, umożliwiający samodzielne prowadzenie kadr.

Panel Pracowniczy dostęp do:

• pulpit pracownika

• pulpit kierownika

Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych. Rozwiązanie jest jak elektroniczne archiwum, przyspiesza realizację operacji kadrowych oraz zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu. Jeżeli firma korzysta z kart RCP (rejestratorów czasu pracy) kierownik i/lub pracownicy widzą ewidencję wejść i wyjść.

Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

© Payroll 2019. Design: gutenberg.pl

Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

payroll@payroll.pl

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

+48 22 622 08 66

© Payroll 2019. Design: gutenberg.pl