Outsourcing kadr

Wiele małych przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usługi outsourcingu. Polega ona na powierzeniu pewnych procesów związanych z działalnością firmy zewnętrznym jednostkom, czyli niezwiązanym z daną organizacją. Zwykle nie są to obszary o kluczowym znaczeniu dla firmy. Do najczęściej outsourceowanych należy księgowość, rachunkowość, sprawozdania finansowe, kadry i płace, rekrutacja, zarządzanie zasobami ludzkimi. Firma zewnętrzna przejmuje obsługę części lub całości procesów.

Na czym polega outsourcing procesów kadrowych?

Outsourcing kadr to przekazanie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w tym zagadnieniu firmie procesów takich jak prowadzenie dokumentacji pracowniczej, prowadzenia akt osobowych pracowników) i czynności biurowo-administracyjne związane z zawieraniem umów, wystawianiem wypowiedzeń, dokumentów dla pracowników. Firma, której zlecono outsourcing kadr, czuwa także nad terminami wysłania pracowników na okresowe badania lekarskie i szkolenia BHP. Zajmuje się zgłaszaniem pracowników wraz z członkami rodzin do ZUS i sporządzaniem różnego rodzaju raportów. zakres ług zależy od ustaleń pomiędzy przedsiębiorstwem a firmą zewnętrzną.

Jakie zalety ma outsourcing kadr?

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu pracowników firmy zewnętrznej, możliwe jest zaoszczędzenie kosztów oraz odciążenie pracowników firmy – np. dział kadr może zająć się pozyskaniem wartościowych pracowników, procesami rekrutacyjnymi czy wdrażaniem systemu utrzymania motywacji. Często jest elementem optymalizacji zarówno kosztów, jak i przebiegu procesów biznesowych i ich usprawnienia.