Outsourcing HR

Dział HR obecny jest praktycznie w każdej dużej organizacji. Zajmuje się sprawami kadrowymi i płacowymi oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jeśli prowadzisz małą firmę – jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwo, czy zatrudniasz np. poniżej 10 osób - tworzenie działu HR wewnętrznego może nie być opłacalne. Warto wówczas zainteresować się opcją outsourcingu, czyli zleceniu obsługi kadrowo-płacowej i human resources na zewnątrz. Również w średniej wielkości firmach nie zawsze ma to sens z punktu widzenia finansowego i organizacyjnego.

Na czym polega outsourcing HR?

Outsourcing HR polega na oddelegowaniu zadań i procesów do organizacji zewnętrznej. Jest nią zazwyczaj jednostka wyspecjalizowana w danym zagadnieniu. W przypadku outsourcingu HR, polega to na powierzeniu firmie zewnętrznej obsługi procesów związanych z listą płac, dokumentacją pracownicza, naliczaniem urlopów, często także prowadzeniem rekrutacji.

Jakie są korzyści z outsourcingu HR?

Pozwala to na niższe koszty niż wyniosłoby utrzymywanie działu HR w postaci specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę. Pozwoli też uniknąć obciążenia tymi obowiązkami innego pracownika, np. managera czy księgowej, co często ma miejsce w małych firmach. W przypadku samozatrudnienia, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel oszczędza czas i pieniądze, które musiałby poświęcić na sprawy kadrowe i zgłębianie związanych z nimi zagadnień. Wymagają one wiedzy i odpowiedniego przygotowania, a niedopełnienie obowiązków związanych np. z wynagrodzeniami może mieć poważne konsekwencje. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów.

Ścieżki rozwoju pracowników

Ścieżka rozwoju pracownika w firmie to ważny aspekt zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W organizacji, która świadomie podchodzi do optymalizacji czasu i środków oraz budowania zespołu, wyznaczenie ścieżki kariery dla poszczególnych stanowisk jest niezbędne. Ich opracowaniem zajmuje się zazwyczaj manager wspólnie z pracownikiem. Czym dokładnie są i w czym pomogą przedsiębiorstwu jasno wytyczone drogi rozwoju i cele pracowników?

Budowanie ścieżki kariery jako ważny element strategii HR

Ścieżki rozwoju pracowników pomagają uporządkować kulturę organizacyjną firmy oraz sprzyjają utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji, który konieczny jest, aby zachować wysoki poziom wydajności pracy. Przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale także pracownikom, ponieważ zakłada zidentyfikowanie i wykorzystanie ich potencjału w sposób zgodny z ich naturalnymi predyspozycjami i celami zawodowymi. Pomaga pracownikom zidentyfikować cele i wartości własne z celami i wartościami organizacji, w której jest zatrudniony.

Model rozwoju musi być realny, osiągalny i mierzalny

Ścieżka rozwoju to następujący po sobie ciąg stanowisk, które może osiągnąć dany pracownik w organizacji, startując z aktualnej pozycji zawodowej. Podczas przygotowania takiego modelu należy zadbać o to, aby wyniki i cele były jasno sprecyzowane i możliwe do realizacji, a także by możliwe było obiektywne ich sprawdzenie i ocena. Ważne jest, aby cele nie były z góry narzucone pracownikowi, tylko by zostały wytyczone przy jego współudziale i pokrywały się z jego zawodowymi aspiracjami.