Najniższa krajowa

Najniższa krajowa to minimalna kwota pensji miesięcznej gwarantowana przez prawo. Wynagrodzenie minimalne w ostatnich latach corocznie ulega podwyższeniu, co jest związane m.in. z inflacją. Jej wysokość określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.(Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596). Pensja minimalna dotyczy tylko osób będących pracownikami w rozumieniu prawa, czyli zatrudnionych w ramach umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony).Ile wynosi w 2021 roku brutto, a ile „na rękę”?

Ile wynosi najniższa krajowa w 2021 roku?

Na rok 2021 minimalne wynagrodzenie za pełen etat, jakie może wypłacić pracodawca, wynosi 2800 zł brutto, czyli 2061,67 zł netto. To wzrost o 200 zł brutto w stosunku do roku 2020.Koszty pracodawcy wynoszą w tym wypadku 3 373,44 zł w przypadku całego etatu.

Należy pamiętać, że jest to pensja minimalna za pełny wymiar etatu, czyli 160 h miesięcznie. W przypadku niepełnego wymiaru etatu minimalna również ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. W przypadku ¾ etatu jest to 1 568,00 netto, a ½ etatu: 1 074,33 zł netto. ⅓ i ¼ etatu to odpowiednio: 754,38 zł i 587,61 zł netto.

Wymóg wypłacania pensji minimalnej nie dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli umowach zlecenie i umowach o dzieło. W przypadku umów zlecenie ma zastosowanie rozporządzenie dot. minimalnej stawki godzinowej.