L4

L4 to potoczna, rozpowszechniona nazwa zwolnienia lekarskiego. Wystawiane jest ono przez lekarza, aby pracownik mógł usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. Nazwa pochodzi od dawnego oznaczenia tego formularza, obecnie jest już nieaktualne. Okoliczności uprawniające do zwolnienia L4 to choroba własna lub opieka nad chorym członkiem rodziny – głównie dzieckiem.

Jakie są prawa pracownika na L4?

W czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, zatrudniony ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% swojej normalnej pensji. Dotyczy to tylko pracowników w rozumieniu prawa, czyli zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku zwolnienia lekarskiego z tytułu ciąży, pracowniczka ma prawo do zasiłku w wysokości 100% pensji. Podobnie 100% przysługuje osobom, które biorą udział w oddawaniu krwi, szpiku czy innych tkanek i narządów.

Obowiązki pracownika i kontrola L4

Pracownik ma obowiązek dostarczyć zwolnienie do pracodawcy w ciągu 7 dni. Informacja może być przekazana telefonicznie lub przez osobę trzecią. Jeśli tego nie zrobi, traci prawo do wypłaty całości świadczenia – jest ono obniżane o 25%. Obecnie jednak zwolnienie jest przesyłane w formie elektronicznej od lekarza do pracodawcy.

W trakcie L4 pracownikowi nie wolno podejmować żadnych czynności zarobkowych. Jest to zabronione prawnie. Nie może także traktować tego czasu jak urlopu i wyjeżdżać np. na wakacje. Pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę, czy pracownik rzeczywiście przebywa na zwolnieniu. Może to zrobić z pomocą lekarza-orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni, wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS.