Kapitał ludzki

W skład kapitału ludzkiego (intelektualnego) przedsiębiorstwa wchodzą zatrudnieni w nim pracownicy, wraz ze swoimi kompetencjami, umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem. To także ich zdrowie, zdolności, predyspozycje motywacja do pracy. Najbardziej ogólnie mówiąc, kapitał ludzki to wszystkie cechy i umiejętności, które sprawiają, że pracownicy są produktywni. Są to zasoby, które mają swoją wartość i mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Aby wykorzystać go jak najlepiej, należy w niego inwestować.

Dlaczego kapitał ludzki jest tak ważny?

Kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla firmy. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa zależą w ogromnej mierze od kwalifikacji oraz wydajności pracy poszczególnych pracowników (kapitał ludzki indywidualny) oraz zespołów, które tworzą. Nauki o zarządzaniu mówią, że to najcenniejszy zasób firmy, ponieważ wartość, jaką są w stanie wypracować pracownicy, stanowi faktyczną wartość przedsiębiorstwa (na podstawie teorii ekonomicznej z lat 60. XX wieku).

Czynniki, które wpływają na efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim

Na jakość zarządzania zasobami ludzkimi wpływ ma kultura organizacyjna firmy. Jej przekonania i wartości powinni przyswoić sobie pracownicy i powinna ona być zgodna z ich wartościami, a cele firmy – zbieżne z celami ich osobistego rozwoju zawodowego. Bardzo ważne jest także zachowanie work-life balance, ponieważ jego brak wpływa na gorszą jakość życia, kondycję zdrowotną pracownika, a tym samym znacząco spada jego motywacja do pracy, pojawia się niechęć i ryzyko wypalenia zawodowego oraz choroby.