ISO

ISO to skrót od International Organization for Standarization. Jest to międzynarodowa organizacja pozarządowa – po polsku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Zajmuje się opracowywaniem norm dla różnego rodzaju usług i produktów. Te przedsiębiorstwa i instytucje. które się do nich zastosują, mogą ubiegać się o certyfikat ISO. Spełnienie norm i uzyskanie certyfikatu jest dobrowolnie, jednak wpływa bardzo pozytywnie na pozycję firmy na rynku. Organizacja ma bowiem ogromny autorytet na całym świecie.

Czego mogą dotyczyć normy ISO?

Każda z norm posiada swój kod. Obecnie jest ich około 25 tysięcy, a z każdym rokiem ich liczba rośnie. Najczęściej stosowaną jest norma 9000, która dotyczy zarządzania jakością oraz norma 18000, który dotyczy przepisów BHP. Ustalają one standardy dla całej branży.

Korzyści z wprowadzenia norm ISO

Spełnienie norm i uzyskanie certyfikatu zapewnia uznanie wśród konsumentów oraz możliwość pozyskania większej ilości partnerów biznesowych. Certyfikat ISO jest gwarancją jakości, która przyciąga nowych klientów. Inną korzyścią jest optymalizacja i uproszczenie w zakresie procedur i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Należy złożyć wniosek i wymagane dokumenty do akredytowanej jednostki certyfikującej i zawrzeć z nią umowę. Po wdrożeniu procedur w określonym czasie, zostaje przeprowadzony audyt zewnętrzny. Pozytywny wynik audytu zapewnia firmie otrzymanie certyfikatu. Koszty jego uzyskania są ustalane indywidualnie przez jednostki certyfikujące, należące do Polskiego Centrum Akredytacji.