Human Resources

W skrócie HR, to dział, który zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi ( to w j. angielskim zasoby ludzkie). W dużych firmach obecność tego działu jest niezbędna, zazwyczaj jest też mocno rozbudowany. Jakie dokładnie obowiązki ma dział HR? Jakie są jego główne cele i co jego praca daje firmie?

Co oznaczają zasoby ludzkie dla przedsiębiorstwa?

Szeroko pojęte „zasoby ludzkie” obejmują całą siłę roboczą, czyli pracowników firmy i wykonywaną przez nich pracę. To także wszystkie czynności, które firma musi podejmować, aby zapewnić stały poziom zatrudnienia, jaki jest konieczny do sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstwa. W ich zakres wchodzi m.in. motywowanie pracowników do wysokiej wydajności pracy i rozwoju w ramach firmy.

Obowiązki działu HR i korzyści dla firmy

Główne zadania działu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie to:

  • pozyskanie kandydatów do pracy (poprzez ogłoszenia i aktywne poszukiwania);
  • przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych i wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów;
  • organizacja szkoleń dla pracowników, podwyższających ich kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem firmy;
  • sporządzanie systemów motywacyjnych - np. premii za wyniki, benefity pozapłacowe, sprzęt służbowy.

Oprócz tego, zwłaszcza w mniejszej firmie, HR zwykle zajmuje się też obowiązkami z zakresu kadr i płac, czyli m.in. tworzeniem umów, wypowiedzeń i innych dokumentów, prowadzeniem akt osobowych pracowników z instytucjami takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy, naliczaniem urlopów, tworzeniem listy płac.