Brutto

Pensja brutto o pełna kwota wynagrodzenia, jakie pracodawca oferuje pracownikowi, jednak nie ta, która będzie mu wypłacona. To pensja pracownika jeszcze przed pomniejszeniem o podatek dochodowy i koszty ubezpieczeń społecznych. Choć obciążona jest nimi pracownik, odprowadzenia składek musi dokonać za niego pracodawca. Co dokładnie wchodzi w skład pensji brutto i jakie dokładnie koszty są potrącane?

Z czego składa się pensja brutto?

Brutto to pensja netto + składki na ubezpieczenia społeczne + zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ubezpieczenia obejmują:

  • zdrowotne;
  • chorobowe;
  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), tzw. składki ZUS;
  • wypadkowe.

Z tego względu, płaca brutto jest nazywana inaczej całkowitym kosztem pracodawcy, jaki musi ponieść w związku z zatrudnieniem pracownika). Wliczają się one do tzw. kosztów uzyskania przychodu.

Za kogo trzeba odprowadzać składki?

Składki na ubezpieczenia społeczne, które zapewniają pracownikowi świadczenia w razie potrzeby, należy odprowadzać w przypadku każdej osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Pracownik nie może dobrowolnie z nich zrezygnować. Na chwilę obecną (2021 rok) ubezpieczenie emerytalne to 19,52% podstawy wymiaru, a ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru. Składna na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45%. Do tego dochodzi też ubezpieczenie wypadkowe. Minimalna wysokość składki na wypadkowe dla małych firm (do 9 pracowników) wynosi 1,67% w roku 2021. Składka zdrowotna (NFZ) to 9% naliczana od podstawy. Podstawę do wyliczeń (podstawę wymiaru) stanowi m.in. przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.