Audytor zewnętrzny

Audyt to kontrola, badanie i ocena pracy poszczególnych działów firmy w danym okresie, dokonywana przez biegłego niezależnego specjalistę. Jest jednym z nieodzownych elementów nadzoru korporacyjnego. Wyniki audytu mają kluczowe znaczenie dla zarządzania firmą lub organizacją. Na czym dokładnie polega ta procedura?

Co sprawdza w firmie audytor zewnętrzny?

Audyt dotyczy zarówno aspektów finansowych (kontrola sprawozdań finansowych i realizacji celów w danym przedziale czasowym), jak i organizacyjnych, w tym kompetencji i efektywności pracy osób zatrudnionych. Określa też perspektywy dalszego rozwoju rynkowego.

Audyt zewnętrzny ma sprawdzić, na ile funkcjonowanie firmy odpowiada przyjętym normom prawnym, przepisom bezpieczeństwa i standardom oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane cele firmy ustalone na dany przedział czasowy. Celem jest poprawa działania, optymalizacja procesów i zwiększenie wyników

Audyt jako krok do uzyskania certyfikatów

Audyt jest niezbędny na drodze do zdobycia certyfikatów poświadczających jakość i zgodność z normami, w tym certyfikacji ISO, które mają ogromny wpływ na pozycję firmy na rynku. Audyt jednostki certyfikującej to tzw. audyt trzeciej strony. Pomoże on firmie poprawić aspekty funkcjonowania i wdrożyć nowe standardy zarządzania, wymagane w celu zdobycia certyfikacji.

Audytor zewnętrzny nie może być powiązany w żaden sposób z organizacja, której audyt przeprowadza. To specjalista w danej dziedzinie, zazwyczaj posiadający wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości oraz ekonomii.