Audyt pracowniczy

Audyt jest zazwyczaj przeprowadzany na zakończenie roku obrotowego lub kwartału. Jego celem jest ocena działalności przedsiębiorstwa pod kątem organizacji i rozwoju oraz ocena pracy pracowników. Zazwyczaj przeprowadzają go firmy zewnętrzne. Nie znają jednak specyfiki wewnętrznych procesów, dlatego niektóre firmy decydują się na audyt pracowniczy przeprowadzany przez własny dział HR. Jakie korzyści daje taki audyt przedsiębiorstwu?

Na czym polega audyt pracowniczy?

Audyt pracowniczy może być przeprowadzany za pomocą różnych metod. Jedną z podstawowych i najczęściej stosowanych są wywiady z pracownikami, podczas których są pytani o to, jak pracuje im się w firmie, jakie największe wyzwania najczęściej napotykają podczas wykonywania codziennych obowiązków. Proszeni są również o przedstawienie własnych spostrzeżeń i pomysłów na to, co można by usprawnić. Dostają także do wypełnienia testy dotyczące ich kompetencji, predyspozycji oraz cech osobowości.

Często firmy decydują się rozszerzyć audyt o metodę Development Center, która polega na obserwacji pracowników podczas pracy – zarówno indywidualnej, jak i zespołowej. Zwłaszcza ta ostatnia ma szczególne znaczenie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści z audytu pracowniczego dla firmy

  • większa świadomość nt. zarządzania ludźmi w firmie i przebiegu i workflow;
  • wiedza, jakie są mocne i słabe strony poszczególnych pracowników oraz zespołu jako całości;
  • pomaga zidentyfikować najmocniejsze atuty specjalistów, by móc w przyszłości je wykorzystać;
  • pomaga poprawić system rekrutacji, zaplanować ścieżki rozwoju dla zespołów i poszczególnych pracowników;
  • weryfikuje kompetencje managerów i wady i zalety ich sposobu zarządzania;
  • rozpoznaje potrzeby pracowników w zakresie szkoleń.