Podpis elektroniczny

wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Kwalifikowany podpis elektroniczny to narzędzie identyfikacji elektronicznej służące do potwierdzania tożsamości. Umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.
Kwalifikowany podpis elektroniczny (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem) używany jest do weryfikacji tożsamości podpisującego. To podpis wydawany tylko przez uprawnione do tego podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Tylko kwalifikowany podpis elektroniczny ma moc równą podpisowi odręcznemu - wywołuje takie same skutki. Dlatego też takim podpisem można podpisać ważne dokumenty, jak np. pisma sądowe i będą one równoważne z pismami podpisanymi odręcznie.

Podpis kwalifikowany musi spełniać szereg wymagań dotyczących poziomu zabezpieczeń sprzętu, metody obsługi klienta, określonych przepisami (ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 5.09.2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1579 oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest dostępny w dwóch wariantach: 

- zapisany na karcie umieszczanej w czytniku, oraz
- w opcji chmurowej. 

Obie formy są akceptowane przez systemy administracji publicznej.

 

Zapraszamy skorzystania z usług wydania lub odnowienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego oferowanych przez VATTAX Sp. z o.o.
Jako PARTNER CERTUM, wydawcy podpisów elektronicznych, zapewniamy zarówno zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego jak i możliwość odnowienia istniejących już certyfikatów kwalifikowanych, spełniających wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym.

Podpis elektroniczny w aplikacji mobilnej SimplySignz audytu HR

Podpisując dokument za pomocą SimplySign, korzysta się z aplikacji mobilnej. Podpis potwierdzony zostaje kodem na telefonie, tablecie lub komputerze.

  • Do podpisania dokumentów potrzebna jest tylko aplikacja mobilna,
  • Dodatkowe zabezpieczenie dzięki dwuetapowemu uwierzytelnianiu klienta,
  • Możliwość szybkiego podpisywania dużej ilości dokumentów (do 15 dokumentów na sekundę),
  • Aplikacja działa na smartfonie, tablecie i komputerze – w systemach operacyjnych Windows, macOS, AndroidOS, iOS,
  • Podpisywanie umów bez limitu wartości umowy oraz w dowolnym formacie,
  • Znakomite rozwiązanie do zastosowań biznesowych.
  • Okres ważności:  1, 2, 3 lata w zależności od wybranej opcji.